TGTV 6+7/10/2015

20 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUẤN PHÁT THANH VIÊN: TUYẾT MINH, HUYỀN DIỆU SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: QUANG THÀNH

TGTV 02+03/10/2015

71 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUẤN PHÁT THANH VIÊN: HUYỀN DIỆU, HÀ PHƯƠNG, TUYẾT MINH SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: HOÀNG THANH

TGTV 29+30/9/2015

146 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUẤN PHÁT THANH VIÊN: HUYỀN DIỆU, TUYẾT MINH, HÀ PHƯƠNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: HOÀNG THANH

TGTV 25+26/9/2015

124 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUẤN PHÁT THANH VIÊN: TUYẾT MINH, HÀ PHƯƠNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: TRUNG KIÊN  

TGTV 22+23/9/2015

119 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUẤN PHÁT THANH VIÊN: TUYẾT MINH, HÀ PHƯƠNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: TRUNG KIÊN

TGTV 18+19/9/2015

202 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUÂN PHÁT THANH VIÊN: HÀ PHƯƠNG, HUYỀN DIỆU SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: XUÂN LƯỢNG

MƯA LỤT Ở HUYỆN TA

210 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUẤN THỰC HIỆN: HÀ PHƯƠNG, NAM VÂN, HUYỀN DIỆU, TRƯỜNG GIANG, XUÂN LƯỢNG, HOÀNG THANH, TRUNG KIÊN PHÁT THANH VIÊN: HUYỀN DIỆU

HUYỆN TĨNH GIA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

116 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM  CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ BIÊN TẬP: VĂN TUẤN THỰC HIỆN: SỸ THÀNH, XUÂN LƯỢNG, TRUNG KIÊN, HOÀNG THANH PHÁT THANH VIÊN: HÀ PHƯƠNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: HOÀNG THANH

TGTV 15+16/9/2015

146 Views0 Comments

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: MAI VĂN SIÊM CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT: VĂN TUẤN PTV: TUYẾT MINH, HÀ PHƯƠNG, HUYỀN DIỆU SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH: XUÂN LƯỢNG

TGTV 11+12/9/2015

138 Views0 Comments

TGTV 9+10/9/2015

167 Views0 Comments

CLIP. CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM

99 Views0 Comments

TGTV 4/9/2015

1.05K Views0 Comments

TGTV 28+29/8/2015

139 Views0 Comments

TGTV 25+26/8/2015

180 Views0 Comments

TGTV 21+22/8/2015

92 Views0 Comments

TGTV 18+19/8/2015

99 Views0 Comments

TGTV 14+15/8/2015

177 Views0 Comments

TGTV11+12/8/2015

67 Views0 Comments

TGTV 7+8/8/2015

121 Views0 Comments

TGTV 4+5/8/2015

69 Views0 Comments

TGTV 31/7/2015

63 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=7ODwF9jvpgM

TGTV 28+29/7/2015

63 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=zd-wfwOpyTc

TGTV 25+26/7/2015

58 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=_xJ2QXrRBP0

TGTV 21+22/7/2015

86 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=TskNnUHnIVg

TGTV 17+18/7/2015

49 Views0 Comments

TGTV 14+15/7/2015

64 Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=26SE7UhjhbU

GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác tại huyện Tĩnh Gia ngày 27/5/2014

3.38K Views0 Comments

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, ủy viên hội đồng lý luận Trung ương, nói chuyện chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi ...